Zwaarden 2 – onpartijdigheid

Zwaarden 2 – onpartijdigheid

Zwaarden 2 – onpartijdigheidDe beweging staat stil, in zekere zin wordt u gedwongen tot rust. U toont daarbij de uitdrukking te zijn van het diepe denken, waarbij de twijfel u als een bijtend gif in haar macht heeft. Uw denkstrijd komt voort uit een dilemma dat is ontstaan tussen uw hart en uw hoofd. U zoekt bevrijding uit de gevangenis van overheersende overtuigingen en bent op zoek naar helderheid van geest. Vanuit uw vermogen om conflicten op te lossen, onderzoekt u uw besluiteloosheid. U lijkt uitgebalanceerd, maar feitelijk sluit u zichzelf te zeer af. Toch beseft u ook dat slechts een juist evenwicht het enige antwoord is op deze innerlijke tweestrijd.

Geconcentreerd zet u wel de zaken op een rij maar u kiest niet. Daar bent u van binnen te verdeeld voor. U oriënteert zich alleen maar. Denken op zich ontsluit niets zolang u in uw mentale conflict de liefde van uw eigen hart niet laat meespreken. Aan de andere kant is het ook van belang verstandig om te blijven gaan met uw gevoelsmatige impulsen.

Expliciet en dominant denken echter blokkeert u in het maken van contact met uw hartverlangens, uw gevoelens en uw innerlijk weten. Zo komt u niet tot ondubbelzinnig en overtuigd handelen. Het denken op zich neemt dus geen beslissing, maar kan slechts worden aangewend om de alternatieven te inventariseren en scherp te zien. Laat daarbij een blinddoek uw zintuigen uitschakelen zodat uw hart uiteindelijk kan spreken. Door de stilte en uw gevoeligheid zou namelijk de innerlijke vrede langzaam kunnen ontwaken. U kunt zichzelf op die manier bevrijden uit de gevangenis van vastgeroeste overtuigingen. Werk dus liefdevol en met gevoel aan het opmaken van uw innerlijke balans en blijf daarbij vooral trouw aan uzelf. Een diepe wijsheid zal zo uw hart vervullen.

Scroll naar boven