De Tarot & De Bijbel

Tarot & Bijbel / Enkel het Ene

De Tarot wordt ook wel ‘de vrouwelijke Bijbel’ genoemd. De term vrouwelijk verwijst naar de beeldtaal die in de Tarot gehanteerd wordt. In de reguliere Bijbel is gekozen voor het ‘mannelijke’ woord, de Tarot spreekt door middel van het ‘vrouwelijke’ beeld.
Ook wordt de Tarot van oudsher ‘de Bijbel voor de armen’ genoemd. De Tarot is al een eeuwenoud instrument en in tijden dat niet alle mensen al konden lezen, was de beeldtaal met haar symbolen en archetypen een prachtige manier om levensthema’s centraal te stellen. In die tijden konden dus wel de rijken lezen, de armen nog vaak niet…

In deze lezing worden beelden en woorden, vanuit de Tarot en de Bijbel en haar apocriefen, opnieuw aan elkaar gerelateerd. Het kost veel minder moeite dan vaak verondersteld om beide zienswijzen, van zowel het woord dus als van het beeld, met elkaar te verbinden. 
Het christendom van de middeleeuwen wilde hier graag een stokje voor steken, te meer omdat de kerkelijke geestelijken toen wel inhoudelijk invloed hadden op de woordelijke uitgaven van de Bijbel maar hun stempel niet op dezelfde manier konden drukken op de beeldtaal van de Tarot. Zo kon het uiteindelijk gebeuren dat het gebruik van alle kaartspellen door de christelijke kerken in onze cultuur in een kwaad daglicht werd gesteld, in sommige kerken zelfs tot op de dag van vandaag.

DE GEHANGENE - hangende tussenZo beschouwd verbeeldt de Tarot een authentieke levensfilosofie, die nauw verbonden is met de taal van de Bijbel. Het is  buitengewoon boeiend om in deze zin de Tarot en de Bijbel naast elkaar te leggen en juist in deze tijd van spirituele openheid en – vernieuwing op zoek te gaan naar hun overeenkomsten en verschillen. Ik heb daar mijn boek ‘Enkel het Ene’ volledig aan gewijd.

Deze lezing is bedoeld voor diegenen die geboeid zijn door het leven van Jezus, een leven dat al vanaf het begin van onze jaartelling een Pad van Inwijding toont aan de hele mensheid.
Vanuit respect voor het grote voorbeeld dat Jezus voor zovelen is, staan Tarot & Bijbel in deze lezing centraal.

Muziek zal het geheel omlijsten…

 

Scroll naar boven