Wereldvrede Meditatie

Wereldvrede Meditatie: 31 december 2023

 

De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel  mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen ook nu nog steeds veel mensen  aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00u – 13.00u.

Meditatie betekent hier: met eigen gedachten en vanuit je persoonlijke levensvisie en – geloof je richten op vrede en vrijheid voor alle mensen.

Er zijn verschillende manieren waarop deze wereldwijde meditatie kan bijdragen aan de vrede.
In de meditatie richten we ons, in de opbouw, op drie aspecten van vrede.
We richten ons als eerste op de vrede in onszelf, immers:
‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. In het tweede deel van de meditatie breiden we deze vrede uit tot in onze directe omgeving. En tot slot brengen wij zo vanuit onszelf en de directe ander onze vrede over op de hele wereld, de planeet waarop wij met elkaar allemaal leven.

Door sámen te mediteren, met velen dus, vergroten we de zeggingskracht van de bedoeling van deze meditatie. De samenbundeling van vrede waar zovelen bij stilstaan vanuit hun harten is dan ook in dit uur voor een ieder voelbaar en ervaarbaar.

Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Max. aantal deelnemers: 20

Waar en wanneer is deze Wereldvrede Meditatie in 2023?
Locatie
Opleidingscentrum ESPAVO – Paramedisch Centrum Zwijndrecht – Burgemeester de Bruïnelaan 140-3 – Zwijndrecht

Datum en tijd
31 december 2023, aanvang 13.00u. Deuren open om 12.30u. De meditatie duurt precies een uur.
Tijdens de meditatie zijn de deuren gesloten!

Kosten
Op basis van een vrijwillige bijdrage.


Vooraf aanmelden is noodzakelijk: moc.lewmasretepobfsctd@ofni

Scroll naar boven