De levensloop van de mens

De levensloop van de mens

Op aarde leven inmiddels bijna acht miljard mensen. Hoe verschillend en uniek al deze levens ook zijn, er lijkt een rode draad door al deze levens te lopen die kenmerkend is voor de levenswandel van een ieder. Mensen gaan allemaal door gelijksoortige levensfases heen, denk bv maar aan de peuterfase, de jong volwassenheid of de ouderdom. Een Chinese wijsheid zegt dat ons leven uit drie fasen bestaat: 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden.

In de levensloop van mensen zijn dus kenmerken en fases te onderscheiden, die ieder mens op geheel eigen wijze invult en doorleeft.

De lezing brengt deze kenmerken en fases als ‘een wandelgang door het leven’ herkenbaar voor het voetlicht. 
Na de pauze bestaat de gelegenheid aanvullingen te geven vanuit het persoonlijk leven.

 

moc.lewmasretepobfsctd@ofni

Scroll naar boven