Intuïtieve Ontwikkeling

Intuïtieve Ontwikkeling

Afbeeldingsresultaat voor intuïtieve ontwikkelingIn deze vijfdaagse training Intuïtieve Ontwikkeling leren we verbinding te maken met het bewustzijn van de fijngevoeligheid, de aangeboren feeling die ieder mens bezit om langs de weg van plotseling inzicht, de innerlijke roep te leren volgen die informatie verstrekt vanuit een niet logisch referentiekader.
Een goed ontwikkelde intuïtie kan beschouwd worden als een zesde zintuig dat een opening biedt naar een ander weten, ons innerlijke weten, van waaruit ruimhartig geput kan worden.
Het is als het ware een innerlijke aanschouwing van ondefinieerbare ‘feiten’ van waaruit een dialoog wordt aangegaan. Ware intuïtie laat zich ondervragen en bevragen, immers ieder ogenschijnlijk ‘zeker weten’ verdient het getoetst te worden.

In deze training leren we de werkzaamheid van de Intelligentie in ieder van ons te vertrouwen. Deze Intelligentie stuurt ons en leidt ons en verstrekt ons informatie langs wegen van onmiddellijke gewaarwording. Deze manier van kennen gaat volstrekt buiten het ons zo vertrouwde begripsmatige denkkader om en laat zich niet begrenzen door de wetmatigheden van de logica en analyse.

Deze leerweg is vooral opgebouwd uit zelfwerkzaamheid en training. De vele oefeningen ontsluiten langzaam maar zeker het ‘vrouwelijke’ intuïtieve gevoelsveld dat ons brengt op het pad van ‘zien als bij ingeving’.

Albert Einstein (Amerikaans natuurkundige 1879 – 1955) formuleerde Intuïtie als volgt:
“De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

 

De trainingen worden één maal per jaar gegeven.
Zie hiervoor:
www.opleidingscentrumespavo.nl
of

Scroll naar boven