Jij in de kinderrij

Jij in de kinderrij

De training ‘Jij in de kinderrij’ gaat over de relatie tussen geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken van mensen. De plaats en de positie die we van huis uit innemen, geeft ons een heel eigen levensgevoel en heeft een zinvolle bedoeling. Ieders plaats en positie in de kinderrij is van grote invloed op zowel het fundament van sociale- en gedragspatronen als op onze spirituele ontwikkeling waarop ons verdere leven is gebaseerd.

Welke basispatronen, specifieke kenmerken, karaktertrekken en eigenschappen krijgen we van huis uit min of meer als vanzelf in onze handen? En waarom heeft de één zo’n totaal andere start in het leven dan de ander? Het vraagt soms jaren van bewustwording voordat iemand voor zichzelf helder krijgt waarom zijn leven in dát specifieke gezin is begonnen.

Ook voor opvoeders kan het van grote waarde en betekenis zijn zo meer inzicht in kinderen te verwerven.
Veel mensen hebben broers en/of zussen, anderen helemaal niet. De aan- of afwezigheid van broers of zussen is natuurlijk eveneens van groot belang voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan, zeker ook na het verlaten van het ouderlijk huis.

In deze cursus van vijf avonden of twee volle dagen worden inzichten aangereikt over alle geboorteposities en bijpassende persoonlijkheidskenmerken.
Het thema zal zo persoonlijk mogelijk worden toegespitst en het doel is om als groep interactief te leren.

In deze training wordt gewerkt vanuit het boek ‘Jij in de kinderrij’ dat bij aanvang kan worden aangeschaft.

Van harte welkom!

Voor deelname 2023: www.opleidingscentrumespavo.nl, onder ‘Losse Cursussen’

Scroll naar boven