Therapeutische Vaardigheden

Therapeutische Vaardigheden

Deze training is opgebouwd in twee blokken van ieder vijf dagen en is bedoeld voor diegenen die hun vaardigheden willen vergroten binnen het kader van de begeleiding van cliënten in bv een zelfstandige praktijk. Wanneer er sprake is van therapeutische begeleiding en – ondersteuning van mensen dan is het van belang te beseffen vanuit welke grondhouding dit wil plaatsvinden.

In de training staan we daarom om te beginnen stil bij gespreksvaardigheden en de basistechnieken van communicatie, te beginnen bij ‘met aandacht luisteren’. Ook zal elke deelnemer de kans krijgen zichzelf vanuit een persoonlijke levensvisie te presenteren. Vanuit het Dagboek van de Ziel werken we gaandeweg door de hoofdstukken heen om meer bewustzijn over en zicht te krijgen op levensprocessen die voor alle mensen gelden. 
Er wordt veel in twee- of drietallen gewerkt om zo door eigen ervaring en ondervinding te leren van onszelf en elkaar. 

We staan stil bij de verschillen tussen coachen en counselen en wanneer het een of het ander kan worden ingezet in de cliëntenbegeleiding. We werken ook vanuit onze eigen tijdlijnen, onderzoeken de bestaande hulpbronnen en zetten deze in en staan stil bij de verborgen talenten van onszelf en elkaar. 

We lezen, naast het Dagboek van de Ziel, nog enkele andere relevante boeken die allemaal in relatie worden gebracht om cliënten vanuit een therapeutische benadering op weg te kunnen helpen. Denk hierbij bv aan boeken die gaan over zingeving of vergeving. De syllabus, die voorafgaande aan de eerste bijeenkomst aan alle deelnemers wordt verstrekt, biedt ook steeds opnieuw aanvullende inzichten en vaardigheden waardoor gaandeweg het traject, ‘de therapeut’ als het ware ontstaat en jouw kristal dus geslepen.

Het inzetten van verschillende rollenspellen dient ertoe een bepaalde situatie of omstandigheid na te spelen, waardoor therapeutische werkthema’s inzichtelijk worden gemaakt en verduidelijkt.
Daarnaast wordt van je gevraagd, en ook dat is een prachtige uitdaging, een biografie te schrijven over je persoonlijk leven tot dusver. Dit biedt uiteindelijk een gestructureerd overzicht van het verloop van de gebeurtenissen in jouw leven, een tool die je natuurlijk ook zelf kunt inzetten wanneer jij cliënten begeleidt en samen op weg bent om zin en betekenis te geven.

Met enige regelmaat werken we met verschillende coachingstechnieken om je professionele vaardigheden verder te verbeteren of aan te scherpen, waarbij vooral ook de ethische aspecten van het therapeut-zijn niet zullen ontbreken.

Het geheel wordt omlijst door dagteksten, meditaties, verhalen en muziek.

 

Deze twee blokken van ieder vijf dagen worden jaarlijks onderwezen bij www.opleidingscentrumespavo.nl
Of anders: moc.lewmasretepobfsctd@ofni

Scroll naar boven