Jij in de kinderrij

Jij in de kinderrij 
Persoonlijke – of familieconsulten

‘Jij in de kinderrij’ gaat over de plaats waarbinnen iemand geboren is in het gezin van herkomst. De oudste in dat bepaalde gezin of bv. de jongste staan in veel opzichten totaal anders in het leven door hun eigen specifieke geboortepositie.  Zij ontwikkelen vanuit hun rangorde andere persoonlijkheidskenmerken.
Het kan van belang zijn te leren beseffen wat de diepere grond is dat iemand op een bepaalde plaats in de kinderrij is geboren en wat dit, geestelijk of levensinhoudelijk gezien, te zeggen heeft.

In een persoonlijk consult wordt dan verhelderd en inzichtelijk gemaakt hoe deze specifieke geboortepositie te duiden is en wat dit verder betekenen kan ten aanzien van de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Tevens kunnen meerdere kinderen uit één gezin de behoefte hebben, met elkaar in gesprek te gaan over het leven in hun jonge jaren en, onder (bege)leiding, tot duidingen komen die gerelateerd zijn aan ieders eigen geboortepositie en ‘vertrekpunt’ vanuit dezelfde ouders.
Familiegesprekken hierover werken verhelderend en geven nieuwe inzichten.

Voor verdere informatie: moc.lewmasretepobfsctd@ofni.
De kosten bedragen in beide gevallen €80,= / uur.

Scroll naar boven