Jezus als levensfilosoof

Jezus als levensfilosoof

Het is een vreemd verhaal, maar we geloven het toch allemaal: Jezus behoort min of meer toe aan de kerk en alleen kerkelijke mensen geloven in Jezus. De kerk beschouwt zich als de hoeder en beschermer van het leven, de persoon en het gedachtegoed van Jezus. En wanneer ik met mensen over Jezus spreek dan wordt al snel, geheel ten onrechte overigens, gedacht dat ik van een kerk zou zijn…
Het is zodoende net alsof Jezus, toch een van de grootste wijsheidsleraren in de menselijke geschiedenis, voor buitenkerkelijken niet van waarde of van betekenis zou zijn. Zij dichten hem daarom een heel andere plaats toe en richten zich vanwege hun niet kerkelijk of – godsdienstig zijn, niet primair op de levensfilosofie van Jezus.

Afbeeldingsresultaat voor jezus - modernIn deze lezing staat de mens Jezus centraal, die nu ruim twintig eeuwen geleden, vanuit een filosofisch – en geestelijk concept, ons het leven als een inwijdingsweg voorleefde.
Zijn leven en openbaarmakingen zijn natuurlijk niet alleen bedoeld geweest voor godsdienstig georiënteerde mensen, die dit in hun kerken vanuit een expliciet christelijke religiositeit en -godsdienstigheid voorgehouden krijgen; Jezus biedt eerder een levensfilosofie aan die voor alle mensen bedoeld is om nader beschouwd en doordacht te worden.

Met woorden, beelden en muziek wordt Jezus in deze lezing daarom tússen alle mensen teruggeplaatst en wordt zijn spirituele gedachtegoed levensbeschouwelijk benaderd.

U bent van harte welkom!

 

Informatie: moc.lewmasretepobfsctd@ofni

Scroll naar boven