Jezus als levensfilosoof

Het is een vreemd verhaal, maar we geloven het toch allemaal: Jezus behoort toe aan de kerk en alleen kerkelijke mensen geloven in Jezus. De kerk beschouwt zich als de hoeder en beschermer van het leven, de persoon en het gedachtegoed van Jezus.
Het is zodoende net alsof Jezus voor buitenkerkelijken niet van waarde of van betekenis zou zijn. Zij dichten hem daarom een heel andere plaats toe en richten zich vanwege hun niet kerkelijk of – godsdienstig zijn, niet primair op de levensfilosofie van Jezus.

Afbeeldingsresultaat voor jezus - modernIn deze lezing staat de mens Jezus centraal, die nu ruim twintig eeuwen geleden, vanuit een filosofisch – en geestelijk concept, ons het leven als een inwijdingsweg voorleefde.
Zijn leven en openbaarmakingen zijn natuurlijk niet alleen bedoeld geweest voor godsdienstig georiënteerde mensen, die dit in hun kerken vanuit een expliciet christelijke religiositeit voorgehouden krijgen; Jezus biedt eerder een levensfilosofie die voor alle mensen bedoeld is om nader beschouwd en doordacht te worden.

Met woorden, beelden en muziek wordt Jezus in deze lezing daarom tússen alle mensen teruggeplaatst en wordt zijn spirituele gedachtegoed levens-beschouwelijk benaderd.

U bent van harte welkom!

 

Informatie: info@petersamwel.com