Actualiteit 

In september 2021 zal mijn nieuwe boek ‘Enkel het Ene – Verwoorde beelden & verbeelde woorden’ verschijnen. In dit boek worden de tachtig afbeeldingen van de Tarot gerelateerd aan woorden uit onze christelijke cultuur. Al haar beelden worden verwoord en tegelijkertijd worden Bijbelse en apocriefe woorden, op deze manier verbeeld.

Vanuit de basis van deze verbinding van woorden en beelden en beelden en woorden, duid ik in dit bijzondere boek deze onderlinge relaties. Zo wordt in dit boek de inwijdingsweg van mensen zichtbaar gemaakt en uiteengezet. De lezer wordt uit de dualiteit ‘opgetild’ en beseft dat het menselijk leven uiteindelijk draait om de bewustwording van enkel het Ene.

Het boek kost € 19,95 (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij info@petersamwel.com

 

Mei 2021

Op dit moment richt ik mijn aandacht op het centraal stellen van de levensfilosofie en praktische werkwijze van de beeldtaal van de Tarot binnen de reguliere gezondheidszorg. In samenwerking met het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging, dat onderdeel is van de Universiteit van Tilburg, heb ik een aanvraag promotieonderzoek geschreven  om enerzijds het vak geestelijke verzorging (GV) een impuls te geven en anderzijds om de waarde van de beeldtaal en de levensfilosofie van de Tarot aannemelijk te maken binnen de reguliere setting van de professionele begeleiding van cliënten bij levensvragen.

Ik werk sinds 1986 met Tarotbeelden en heb deze de afgelopen 35 jaar, als geestelijk verzorger en consulent levensvragen, veelvuldig ingezet binnen de GV. Vanuit deze langdurige werkervaring heb ik de zin en het nut leren begrijpen van het gebruik van beelden en haar symbolen. Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

Inmiddels is de aanvraag voor dit promotieonderzoek (‘Een onderzoek naar het effect van de toepassing van de Tarot bij levensvragen binnen de geestelijke verzorging in Nederland – Met bijzondere aandacht voor het symbolisch bewustzijn’) afgerond en ligt de aanvraag op dit moment ter beoordeling vóór bij het Onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg. Zij beoordelen of dit onderzoek uiteindelijk definitief door de Universiteit van Tilburg gedragen wordt.

De verwachting is dat na goedkeuring van deze aanvraag, de totale uitwerking van dit onderzoek ruim vier jaar in beslag zal nemen…