Actualiteit

Actualiteit

TrainingJij in de kinderrij - Steunpunt Geestelijke Ontwikkeling

‘Jij in de kinderrij’ – tweedaagse
Opleidingscentrum Espavo – 9 maart & 23 maart 2024
Opgeven via: ln.oisenik-niracobfsctd@ofni

Van harte welkom!

Mijn laatste boek…

Enkel het Ene (2021)

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christen­dom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelin­gen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter zake doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onverstandig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn zich te openen voor nieuwe, geestelijke ontwikkelingen.

Hoe zou het zijn als hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, de tegen­stellingen zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit verschuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze culturele erfgoed, en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voort­schrijdende geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een groeiend menselijk bewustzijn?

Dit boek wil een beweging maken in deze richting door een verband te leggen tussen teksten die verbonden zijn met de oude traditionele mysteriën en beelden uit de Tarot. Samen zijn zij beslist sterker dan apart en vanuit een verbinding tussen kunnen zij meer dienstbaar zijn aan beide werken aan ruimer bewustzijn van mensen.

Het boek kost €19,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via:
1. moc.lewmasretepobfsctd@ofni
2. https://www.kelbo.nl/nl/boeken/9789493240537/enkel-het-ene

Tarot-essences

Een Tarotconsult kenmerkt zich met name doordat bij de cliënt dikwijls één specifiek levensthema wordt geaccentueerd, dat zich toont door meestal één Tarotbeeld uit de Grote Arcana, de Koninklijke Arcana of uit de Kleine Arcana.
Dit specifieke Tarotbeeld vraagt dan om meer dan ‘slechts’ de (uitvoerige) uitleg en verwoording van het beeld en het bijbehorende levensthema op dat moment.

Tarot-essences zijn krachtige, energetisch samengestelde extracten van Tarotbeelden die door de cliënt ook na het Tarotconsult kunnen worden gebruikt. Door het inzetten van Tarot-essences wordt zo het proces van bewustwording en inzichten, dat tijdens het Tarotconsult in gang is gezet, verlengd en geïntensiveerd.

Van alle tachtig Tarotbeelden zijn deze krachtige Tarot-essences beschikbaar 
Weet je dus welk levensthema zich door welk Tarotbeeld in jou en jouw leven wil verdiepen, bestel dat de desbetreffende Tarot-essence via moc.lewmasretepobfsctd@0fni.

De kosten van deze Tarot-essences bedragen €9,50 per stuk
Kosten verpakken/verzenden €4,20
Tarotkundigen met een eigen praktijk (aantoonbaar met nr. van KvK), ontvangen een korting van 10% op de Tarot-essence.

Scroll naar boven