Actualiteit

Januari 2020

Op dit moment richt ik mijn aandacht op het centraal stellen van de levensfilosofie en praktische werkwijze van de beeldtaal van de Tarot binnen de reguliere gezondheidszorg. In samenwerking met het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging, dat onderdeel is van de Universiteit van Tilburg, ben ik in het beginstadium van een promotieonderzoek om enerzijds het vak geestelijke verzorging (GV) een impuls te geven en anderzijds om de toegevoegde waarde van de beeldtaal van de Tarot aan te tonen binnen de reguliere setting van de professionele begeleiding bij levensvragen.

Ik werk sinds 1986 met Tarotbeelden en heb deze de afgelopen 34 jaar, als geestelijk verzorger en consulent levensvragen, veelvuldig ingezet binnen de GV. Vanuit deze langdurige werkervaring heb ik de zin en het nut leren begrijpen van het gebruik van beelden. Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

Inmiddels is de aanvraag voor dit promotieonderzoek (‘Geestelijke Verzorging en zin in beeldtaal. De Tarot als karakteristiek voorbeeld.’) met succes afgerond en ligt het resultaat ervan vóór bij het Onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg. Zij zullen zich erover buigen of dit onderzoek uiteindelijk definitief door de Universiteit van Tilburg gedragen wordt.

De verwachting is dat na goedkeuring van deze aanvraag, de totale uitwerking van dit onderzoek meerdere jaren in beslag zal nemen…