Actualiteit

Januari 2020

Op dit moment richt ik mijn aandacht op het centraal stellen van de levensfilosofie en praktische werkwijze van de Tarot binnen de reguliere gezondheidszorg. In samenwerking met het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging dat onderdeel is van de Universiteit van Tilburg ben ik in het beginstadium van een promotieonderzoek om enerzijds het vak geestelijke verzorging (GV) een impuls te geven en anderzijds om de toegevoegde waarde van de Tarot daarbinnen aan te tonen.

Ik werk sinds 1986 met Tarotbeelden en heb deze de afgelopen 34 jaar, als geestelijk verzorger en consulent levensvragen, veelvuldig ingezet binnen de GV. Vanuit deze langdurige werkervaring streef ik ernaar de toegevoegde waarde aan te tonen van het gebruik van beelden binnen de reguliere hulpverlening.

De verwachting is dat de totale uitwerking van dit onderzoek meerdere jaren in beslag zal nemen…