Actualiteit 

Vers van de pers…

Enkel het Ene (2021)

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christen­dom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelin­gen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter zake doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onverstandig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn zich te openen voor nieuwe, geestelijke ontwikkelingen.

Hoe zou het zijn als hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, de tegen­stellingen zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit verschuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze culturele erfgoed, en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voort­schrijdende geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een groeiend menselijk bewustzijn?

Dit boek wil een beweging maken in deze richting door een verband te leggen tussen teksten die verbonden zijn met de oude traditionele mysteriën en beelden uit de Tarot. Samen zijn zij beslist sterker dan apart en vanuit een verbinding tussen kunnen zij meer dienstbaar zijn aan beide werken aan ruimer bewustzijn van mensen.

Het boek kost €19,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via:
1. info@petersamwel.com
2. https://www.kelbo.nl/nl/boeken/9789493240537/enkel-het-ene


KENNISCENTRUM

De Tarot neemt een grotere vlucht. Er zijn Facebookgroepen, er worden lessen, consulten en workshops gegeven, en er is een landelijke beroepsvereniging ( http://tarotberoepsvereniging.nl/ ). De Tarot, als levensfilosofisch instrument, heeft zelfs de toegang tot onze reguliere universiteiten gevonden. Alleen al in 2021 heb ik twee verschillende Tarot gerelateerde afstudeerscripties van studenten gelezen van de Universiteit van Amsterdam en er zelfs aan een meegewerkt!

De kennis van de Tarot is verdeeld onder vele individuen en ligt daarmee verspreid over het hele land.
Het is wat mij betreft tijd dat er een TAROT-KENNISCENTRUM wordt opgericht waar oefeningen en traditionele en ook vernieuwende ideeën over de Tarot worden gebundeld en beschikbaar gesteld.
Hier kan kennis en informatie worden verzameld, ingezien en doorgeven aan belangstellenden.
Zo blijven inzichten en inspiraties behouden voor volgende generaties.

Voor wie mee wil werken en een bijdrage wil leveren, neem dan contact met mij op: info@petersamwel.com