Tarot – De Nieuwe Ordening

Tarot – De Nieuwe Ordening

Wanneer we spreken over ‘Tarot – De Nieuwe Ordening’, dan impliceert dit dat er ook een ‘Oude Ordening’ is. En net zoals er bv. in het grote levensboek de Bijbel, een Oud en een Nieuw Testament is in één en hetzelfde boek, zo kunnen we ook dat ene levensboek Tarot onderverdelen in een Oude en een Nieuwe Ordening.
Het is Jo Onvlee geweest die door voortschrijdend inzicht ontdekte dat ín de Oude Ordening, al eeuwen, een volledig Nieuwe Ordening besloten ligt. Hij zegt daarover dat de magiërs van destijds, voor de toegewijde Tarot-onderzoekers, een Nieuwe Ordening verborgen hebben. In wezen is dus deze Nieuwe Ordening, door dit ‘verstopsysteem’, door de eeuwen heen behouden gebleven voor de ware Tarot-toegewijde van nu.
Jo Onvlee ontdekte ‘De Sleutel van de Ordening der Magiërs’ en maakte zo voor alle Tarotliefhebbers een Nieuwe Ordening vrij, vanuit de Oude (vertrouwde) Ordening. 

In het boek ‘Tarot – De Nieuwe Ordening’ wordt deze ‘Sleutel’ die  door iedereen te gebruiken is, onthuld en ontvouwd. Iedere Tarotkundige kan dus vanaf nu besluiten het bij het oude vertrouwde te willen houden of ‘De Sleutel’ ter hand te nemen om gebruik te leren maken van de Tarot volgens een Nieuwe Ordening die, zoals de oude magiërs dus al wisten, meer eigentijdse verbanden en informatie toont over het leven in zijn omvangrijkheid.
De drie-eenheid woont ín ons. Aspecten van wat C.G. Jung noemt het collectief onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het persoonlijk bewuste tonen zich via deze Nieuwe Ordening als deelaspecten van ieder mens, die zich onderling tot elkaar verhouden.
In dit boek worden deze verbanden niet alleen gelegd, de betekenissen ervan worden ook omschreven en geduid. Aspecten van het collectief onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het persoonlijk bewuste worden uiteindelijk in twintig hermetische kwadranten samengebracht en hun betekenis ervan wordt besproken.

Ieder beeld bestaat uit en ‘negatief’ en een ‘positief’, zoals dat voor alles en iedereen geldt in onze polaire wereld. Het is dus een onjuiste veronderstelling dat sommige beelden in de Tarot uitsluitend positief dan wel voornamelijk negatief zouden zijn. In Tarot – De Nieuwe Ordening zijn alle Tarotbeelden, naast een beschrijving ervan, in balans en daarom voorzien van zowel twee positieve als twee negatieve basis-kernbegrippen.

Kortom, voor wie geïnteresseerd is in vernieuwende inzichten en ontsluieringen over de Tarot, is Tarot – De Nieuwe Ordening een must.
Ten behoeve van dit boek is tevens een volledige nieuw en bijzonder fraai Tarotdeck ontworpen door kunstenaar Ben Hulsegge. Dit deck wordt samen met dit boek in één pakket aangeboden.

Tarot – De Nieuwe Ordening werd eerder 15 jaar onderwezen op het Jungiaans Instituut in Nijmegen – www.jungiaansinstituut.nl en 3 jaar op de Ster in Terborg – www.dester.org.
Op dit moment is er een aanbod van Tarot – De Nieuwe Ordening voor beginners in Breda en vanaf maart ook in Apeldoorn.
In september 2022 start een aanbod van 10 zaterdagen in Zwijndrecht. Voor wie wil….

Het boek kost € 29,95 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via de webshop van Espavo Opleidingen

Scroll naar boven