Koningin van Zwaarden – omstandigheden aanvoeren

Koningin van Zwaarden – omstandigheden aanvoeren

Koningin van Zwaarden – omstandigheden aanvoerenU bent een kalme, enigszins koele, intellectuele vrouw die tevens is afgestemd op haar gevoelens. Vanuit een groot bevattingsvermogen oordeelt u messcherp en doortastend. U bent trefzeker door uw helderheid van geest en de kracht van uw empathisch denken. U hebt de moed een waarheid te spreken die vrijmakend is in tijden van verwarring. Uw eigen louteringsproces ligt hieraan ten grondslag want u bent door het verleden gekwetst geraakt. U heeft zich daarvan nu bevrijd en van daaruit besluiten genomen die tot innerlijke veranderingen leiden.

U brengt klaarheid in het denken omdat u innerlijke vermogens serieus neemt. U toont daarbij het gevoelsdenken, dat de inspiratiebron tot uw waarheid is. U hebt er belang bij uw gevoel zuiver te houden en dit te scheiden van sentimenten. Daarom bent u vanuit uw betrokkenheid enigszins ernstig van aard. U handelt rechtvaardig en bent bedreven in het sluiten van compromissen tussen strijdende partijen. U blijft daarbij steeds handelen vanuit uw gevoeligheid. U bent dus het onafhankelijke, vrouwelijk denkende in de mens, soms door verdriet en pijn belast maar bovenal toegewijd en wijs. U beschikt over de kracht en kwaliteit om het onderscheid te maken tussen dromen en werkelijkheid. U streeft naar transformatie van het verleden die aan de basis staat van een grondige vernieuwing van uw bestaan.

Scroll naar boven