Koning van Zwaarden – wetmatigheid

Koning van Zwaarden – wetmatigheid

Koning van Zwaarden – wetmatigheidU bent de koning van de analyse en het rationele denken. U denkt, dus u bestaat. U bent machtig en wijs vanwege uw abstractievermogen en intelligentie. U bent een wetenschapper en een autoriteit in het rechtspreken. U blinkt uit in uw oordelen, uw innerlijke moraliteit is hoogstaand. U handelt naar de wetten van de logica en doet dat nuchter en eerlijk. Uw gevoelens zijn hieraan ondergeschikt. Zo komt u tot objectieve, evenwichtige en scherpzinnige besluiten. Uw zwaard doorboort de materie en hakt resoluut knopen door. U straalt helderheid uit wat u tot een professioneel, mannelijk bestuurder maakt. U wantrouwt alles wat irrationeel is. U rekent en berekent; u bekijkt zo de problemen van alle kanten en doorgrondt ze.

U bent tevens een welbespraakte, nuchtere man die vanuit emotionele beheersing en met argumenten redeneert. U hecht aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. U gelooft in gezag en orde, structuur en regelgeving. U kunt goed organiseren, u werkt doelgericht en heerst in uw leven vanuit het intellect. U formuleert uw inzichten steeds scherp en doortastend qua opbouw. U verzuimt niet om anderen met deze macht en kracht te confronteren.

U hebt een dominante persoonlijkheid en u weet hoe te handelen. U bent kritisch en dit kan u soms ook dogmatisch maken, maar het verschaft u tegelijkertijd een enorme kracht. U bent superieur, want uw grote verstand geeft u macht.

Scroll naar boven