DE WAARHEID – een totaal inzicht in het Zelf en het Al

DE WAARHEID – een totaal inzicht in het Zelf en het Al

DE WAARHEID - een totaal inzicht in het Zelf en het AlDe Waarheid is de mannelijke zijnsstaat van het Ene, het goddelijk beginsel. U valt samen met de krachten van Gods man-zijn, Vader God, het Licht van de Kosmos. Gewetensvol toont zich door dit heldere Licht de pracht van uw eeuwige Wezen. Dit is wie u bent of worden zal. Zie deze waarheid onder ogen en val ermee samen. U krijgt totaalinzicht, wanneer u de Waarheid in en door u laat spreken. Schrik niet. Uw ziel wordt er slechts door uit de droom gewekt en er uit bevrijd, objectief en absoluut. Uw goddelijk bewustzijn zal ontwaken. Goddelijk bewustzijn is eenheidsbewustzijn. De dualiteit is God vreemd. Dit levensveld kenmerkt zich door non-dualiteit. Dat is de enige echte objectieve Waarheid. Deze gewetensvolle Waarheid is onophoudelijk en overal actief waar u zich ook op het levensrad bevindt. Wanneer u de carrousel van incarnaties die steeds maar ronddraait verlaat, wordt uw reine ziel opgenomen in het volle Licht van deze grootse Waarheid. Uw ziel zal er uiteindelijk mee versmelten en u zult, Boeddha gelijk, Verlicht zijn wanneer u zover bent dat u het Licht van de naakte Waarheid onder ogen kunt komen. Door deze Waarheid komt uw ziel tot heldere pracht zodat u zich uw goddelijke oorsprong en taak herinnert en een wordt met het objectieve zijn van het Naamloze Ene. Zelfkennis is Godskennis. Uw verlangen wordt gewekt om naar deze Waarheid te leven. Ooit zult u er aan gelijk zijn zoals dit zuiver goddelijke beginsel al een ieders gelijke is, want: ‘uit God zijt Gij en tot God zult Gij wederkeren’.

Scroll naar boven