DE STER – realisatie van gekozen doel

DE STER – realisatie van gekozen doel

DE STER - realisatie van gekozen doelU toont zich in zuiverheid, schoonheid en hoop. U bent puur en onbevlekt, een reine ziel, een oorspronkelijk, authentiek wezen. U leeft het beeld van de Ster en bent een hoopvol lichtpunt in de donkere nacht. U bent teruggekeerd tot uzelf en in overeenstemming met uw ware aard en natuur. Het kosmisch bewustzijn ontwaakt in u. U bent de schittering van de Ster zelf. Blijf haar trouw en ga zo uw eigen weg langs de hemelbaan. De hernieuwde geest manifesteert zich door de scheppingskracht die in u wordt uitgestort. U staat onder hemelse Leiding en maakt deel uit van de krachten van het levenswater. U bent een kanaal waarvan de goddelijke kracht gebruik maakt om zich straks op aarde te kunnen manifesteren. U bent als ‘de Zoon van God’. Uw toekomstmogelijkheden zijn onbeperkt; leef onder dit gelukkige gesternte. Maak u vrij door in de komende tijd te geven en te delen vanuit wat uw ziel herbergt. De Kosmische Orde is met u.

Vertrouw op de vernieuwingen die zullen volgen op uw komende wedergeboorte. Leef daarin uw droomwens. Schenk uzelf zonder terughoudendheid uit te midden van het leven. De twinkeling van het licht aan de sterrenhemel is gelijk aan de zegening die bestemd is voor deze nieuwe incarnatie. Geef licht vanuit uw eigen licht, zodat welslagen en succes u uiteindelijk weer kunnen toevallen.
Straal maar als een ster.

Scroll naar boven