Koning van Staven – nobel regeren

Koning van Staven – nobel regeren

Koning van Staven – nobel regerenU bent een gewetensvolle beschermheer met liberaal gezag. U bent een sympathiek, een vriendelijk en een betrouwbaar mens. U straalt kracht uit. U vraagt van daaruit veel van anderen, maar meer nog van uzelf. Let erop daarbij niet meedogenloos te zijn of zelfs te hard voor uzelf.

Vol zelfvertrouwen geeft u leiding en richting vanuit uw ‘koninklijke’, ethische grondhouding. U houdt van uitdagingen, omdat u beseft dat deze u helpen groeien. U bent de wilskrachtige koning van het element vuur en drukt soevereiniteit uit. U heerst overtuigend en zelfbewust over ideeën, gedachten en nieuwe plannen. U gelooft, vanuit uw idealisme, sterk in eigen kunnen. Dit stimuleert uw ondernemingsgeest. Een juiste moraliteit is daarbij, zonder daarin dogmatisch te worden, voor u een elementair beginsel. U bent vitaal en loopt over van levensenergie. U bent een voorzichtige revolutionair. Het borrelt altijd in u, er is in die zin amper rust. U leeft dynamisch vanuit een creatieve, gedurfde visie en bereikt op die manier uw doelen. Uw activiteit is voortdurend hoog. Als leider en raadgever beïnvloedt u graag vanuit uw edelmoedigheid en vaderlijk gezag en medeleven. U behoedt traditionele waarden en overtuigingen; u doet dat wijs, doordacht en doortastend.

Scroll naar boven