DE RECHTVAARDIGHEID – beoordelend in gelijkheid

DE RECHTVAARDIGHEID – beoordelend in gelijkheid

DE RECHTVAARDIGHEID - beoordelend in gelijkheidDe wetten van oorzaak en gevolg beoordelen uw daden. Het zwaard velt het bewuste oordeel maar de weegschaal maakt, soms heel onbewust, het oordeel mogelijk. Omdat alles van twee kanten wordt bezien wordt u onpartijdig en precies beloond en bestraft. Er is daarom sprake van een uitgebalanceerd perspectief, precies zoals het voor u bedoeld is. Op deze manier gebeurt er niets anders dan datgene wat door uzelf al in gang is gezet. Al uw gedachten, al uw gevoelens en handelingen zetten het beginsel van rechtvaardigheid als vanzelf in beweging. Zo bent u het beeld van de evenwichtige inschatting, waardoor alles kan verlopen zoals het voor u zijn moet. Uw leven is dus een web dat u zelf spint. Geen enkele actie is zonder gevolg, want u zult oogsten wat u ooit zaaide. U zorgt zo zelf al dan niet voor harmonie en een oprechte balans gedurende uw bestaansontwikkeling.

In de Opstanding, vlak voor uw geboorte, is uw roeping en bestemming aan u bekendgemaakt. De Rechtvaardigheid herinnert u hieraan en roept u ervoor op; het is echt de hoogste tijd. U wordt gevraagd er onvoorwaardelijk aan te gehoorzamen. Uw diepste verlangen komt tot leven als u bereid bent uw leven conform in te richten. Uw laatste illusies ontvallen u. Uw geheimen liggen in uw hart en vertolken de ware bedoelingen van uw ziel. Laat daar nu uw innerlijke wijsheid spreken en doe het recht door uw leven zo in te richten, zoals het u ook rechtens toekomt.

Scroll naar boven