Pentagrammen 4 – vasthoudend

Pentagrammen 4 – vasthoudend

Pentagrammen 4 – vasthoudendU hebt veel talenten ontwikkeld en verzameld en denkt nu: ‘het is van mij’. U houdt wat u bereikt heeft stevig vast, dan lijkt het op zekerheid. U deelt dus niet. U hamstert, u bent te gehecht en bezet zo uw bezit. U bent op deze manier te beperkt al bent u zeker ook trots op wat u hebt vergaard. Zo toont u uw macht. U stagneert nadat uw eerste arbeid is verricht. Ook al kan uw trots terecht zijn u heeft zich ook te veel geïdentificeerd met datgene wat u bereikt heeft en pantsert zich daarmee tegen de buitenwereld. U heeft zich eraan vastgeklampt en bent te veel gehecht geraakt aan veiligheid en zekerheid. Onthoud echter: ‘Wie zijn leven wil behouden, hij zal het verliezen’(Jezus).

U heerst door verstarring; u blijft maar denken dat uw wereldse verworvenheden alleen van u zijn. Uw angst voor verandering is een angst voor tekort. Zo lijkt u op een vrek of een gierigaard en begraaft u uw wezenlijke talenten. U pantsert zichzelf omdat u de kracht van de levensstroom niet meer voelt. U heerst op oneigenlijke gronden over aardse waarden. Het is zeker van belang dat u uw talenten verzamelt en bundelt, echter u houdt deze nu mogelijk te vast vanuit slechts persoonlijke belangen, die vooral op angsten zijn gestoeld. Er is niets tegen het vergroten en vermeerderen van uw talenten, maar talenten zijn net als geld: ze willen rollen en dus doorgegeven worden. Vasthouden aan uw verworvenheden isoleert u van de mensen met wie u leeft.

U wilt uiteindelijk uw macht wel in dienst van liefde stellen, al weet u nog niet hoe u dat zou moeten doen.

Scroll naar boven