DE KEIZER – vorstelijke heerschappij kennend

DE KEIZER – vorstelijke heerschappij kennend

DE KEIZER - vorstelijke heerschappij kennendU bent de vader van het praktische leven, u draagt de vormkrachten uit. U bent een competent en toegewijd vorst, een keizer in eigen land. U heerst door wetten te dienen.
U bent een uitgaande, regerende en wereldse macht. U kent de praktijk van de menselijke ontwikkeling uit eigen ervaring en hebt er weet van hoe daarin het zelf te gebruiken is.
U verschaft structuur, orde en wetten. U werkt planmatig. U bewaakt, bestuurt en regelt. U onderwijst wat praktisch, toepasbaar en reëel is, omdat u het mannelijke, leven gevende beginsel bent. U bent waakzaam, voor rede vatbaar, georganiseerd en gedisciplineerd; u suggereert dat zonder deze eigenschappen het leven geen vrucht kan dragen.
U draagt uw wereldse ideeën helder en duidelijk uit. U kent uw verantwoordelijkheden en draagt ze gedisciplineerd.
U bent de mannelijke organisator en geeft leiding vanuit uw weten en zelf verworven kennis en wijsheid over het stoffelijke leven.
Met gezond verstand laat u, als een realistisch concept, kosmische energie in uw bestaan toe zodat geest over materie kan heersen.

Scroll naar boven