DE HOGEPRIESTERES – lering ontvangend

DE HOGEPRIESTERES – lering ontvangend

DE HOGEPRIESTERES - lering ontvangend

U bent de moeder van al het leven. Een ieders ziel is in de donkere nacht toevertrouwd aan de wijsheid van uw schoot. De nieuwgeboren mens vindt u als eerste.
Met hem deelt u het vredige, verborgen weten, uw ‘geheime’ kennis. U hebt door uw zoektocht diepgang in het leven leren ontdekken. U bent een ‘wachter op de drempel’ van de Tempel der Inwijdingen. U verwijdert de sluiers die het waarneembare achter de schermen van het bestaan verborgen houdt. U verkondigt ‘hogere kennis’, die als geestelijke waarheden aan ieder mens worden geopenbaard door mythen, verhalen en dromen.

Niet alleen hoedt u over wijsheid, u leert ook te zwijgen en te luisteren naar uw innerlijke stem die spreekt vanuit uw ware zelf. U bent de matriarch, de algeefster en raadsvrouw, die bijdraagt aan geestelijke bewustwording en innerlijke verlichting. U zet anderen met zachtheid aan tot hun eigen innerlijke groei.
Het blauwe kleed van zuiverheid beschermt u in uw ontwikkeling, uw handelen en uw persoonlijk leven. U bent een Ingewijde.

Scroll naar boven