DE HOGEPRIESTER – waarheidstreven van de mens

DE HOGEPRIESTER – waarheidsstreven van de mens

DE HOGEPRIESTER - waarheidstreven van de mensU bent stil en luistert naar het Hart der harten. U bent een spirituele leider, een wereldse vertegenwoordiger van de geestelijke macht. Uw kroon is de tiara, u bent zowel priester, koning als leraar. De goddelijke Geest versterkt uw hart, want u legt de band tussen het menselijke en het Absolute. U bent inwijder in de mysteriën en vestigt, vanuit ethische beginselen, de moraal.

U verricht gewijd werk en zegent de keuzes en beslissingen die vanuit de confrontatie met de tegendelen uiteindelijk gemaakt zijn. U toont het ‘weten-en-zijn’ om het goede te kunnen realiseren. U onderwijst hoe dit besef, dat alle mensen in zich dragen gebruikt kan worden. Als een gids wijst u de richting aan zoekende zielen die speuren naar de Waarheid. U staat in uw arbeid een ieder met raad en daad bij. U inspireert en vraagt dit ‘weten-en-zijn’ te volgen. Als hoeder van de wetten van Eenheid, beschermt u het oude, de gevestigde normen en waarden en de traditie.

Spreek echter enkel voor de toegewijden. Vermijd daarbij dogma’s en laat anderen vrij. Zo openbaart de goddelijke wijsheid zich, waardoor transformerende krachten in u werkzaam worden en u zelf uw eigen Hogepriester bent.

Scroll naar boven