DE GEMATIGDHEID – middeling tussen het stoffelijke en het spirituele

DE GEMATIGDHEID – middeling tussen het stoffelijke en het spirituele

DE GEMATIGDHEID - middeling tussen het stoffelijke en het spiritueleDe beschermengel van het leven en de ziel toont zich. Met liefde en toewijding wordt er aan u gewerkt als aan een af te ronden taak. De overgang vanuit een oude vorm vindt natuurlijk en als vanzelf zijn middenweg in een nieuwe. Schijnbaar tegengestelde elementen, van geestelijke bewustwording binnen een materiële samenhang, komen bijeen. Vanuit een bewustzijn dat de juiste maat der dingen regeert, ontwaakt uw zielenrust. Wat vol is wordt voorzichtig leeg gemaakt, wat nog leeg is vol. U bevindt zich in een toestand van gestage overgang, u hoeft niets anders te doen dan geduld te betrachten. Zonder veel moeite valt u dan het meest verhevene toe. Uitersten vermijdend ervaart de ziel harmonie met de omgeving te midden van innerlijke verandering, de stroom van het leven zelf. Evenwichtig en geconcentreerd vindt u het heilige evenwichtige midden. Vrees niet want toegewijd wordt uw wezen door ongeziene levenskrachten gekoesterd en omarmd. Met liefde wordt u behoed voor een ‘vrije val’. U wordt uiteindelijk herboren, terwijl een nieuw geestelijk leven in u zal ontwaken.

Langzaam groeit het besef dat u meer bent dan materie alleen. Bescherming wordt u daarbij volop geboden, u wordt liefdevol en zorgvuldig gedragen. Heb dus vertrouwen en geef u geduldig over aan deze transformerende krachten.

Scroll naar boven