De Tarot & De Bijbel
(‘Ik Ben’ – Bijbelse aspecten verbeeld – Scriptie Opleiding Theologie)

Als Consulent Levensvragen en Voorganger bij vrijzinnige levensbeschouwelijke verenigingen verbind ik vanaf 2004 gangbare Bijbelse woorden met verstoten levensbeschouwelijke beelden.

In deze scriptie maak ik de vierentwintig Tarotbeelden van de Grote Arcana bespreekbaar, die allemaal verwijzen naar de mandala van de levens- en inwijdingsweg die Jezus ons heeft voorgeleefd en zo de geestelijke betekenis  van de levensweg van de mens onthuld. De Bijbelse woorden die bij deze beelden passen, vinden daarom allemaal hun fundament binnen het erfgoed van de christelijke cultuur en – traditie. Zij komen zowel voor in de traditionele Bijbel als in de meer Apocriefe boeken.
Uitgaande van de gangbare benadering – die van het woord – kies ik er voor dit woord te correleren met het beeld. Ik breng daarom het woord met het beeld in relatie en ook herenig ik, om dezelfde reden, het beeld met het woord.

Om de scriptie leesbaar en toegankelijk te maken open ik elk van de vierentwintig hoofdstukken met zowel het beeld als de daarbij behorende, toepasselijke teksten.
Daarnaast omschrijf ik in elk hoofdstuk het beeld en het woord zodanig, dat ze elkaar in een liefdevol samenzijn ontmoeten en uiteindelijk één worden.

Mijn bedoeling van deze scriptie is om een verbindende schakel tot stand te brengen tussen enerzijds het christelijk denken als ons westerse culturele erfgoed en anderzijds de meer universele levensfilosofie, geïllustreerd door levensbeschouwelijke symboolbeelden in de Tarot.

Daar waar in de middeleeuwen – uitgaande van het gezag en de macht van de Kerk van Rome – Tarotbeelden nog naar de brandstapel werden verwezen, is het nu de hoogste tijd om precies het tegenovergestelde te openbaren: Geheiligde woorden worden daarom weer in beeld gebracht en geheiligde beelden worden, vanuit een zelfde intentie, opnieuw verwoord.

Dit is de reden dat ik in deze scriptie een correlatie leg tussen Bijbelse woorden en Tarotistische beelden. Zodoende wil ik een relevantie en onderlinge verwantschap inzichtelijk maken ook al heeft de christelijke kerk ons – ten onrechte dus wat mij betreft – juist eeuwenlang van het tegendeel willen overtuigen.

U kunt de digitale versie van dit script aanschaffen, voor de prijs van €10, =, door een e-mail te sturen naar: info@petersamwel.com