Bekers 2 – uitwisselen

Bekers 2 – uitwisselen

Bekers 2 – uitwisselenDe innerlijke harmonie van uw mannelijke en vrouwelijke aard openbaren zich als geliefden. In deze verbintenis is sprake van een hartverwarmende uitwisseling en samenwerking, een intieme vriendschap in een gezamenlijk te volbrengen taak. Eén plus één is drie, want het geheel is meer dan de som der delen. In u leeft de geestelijke vereniging van ware broederschap, het toonbeeld van twee-eenheid. Zo bundelt u met toegewijde liefde de tegendelen in uzelf evenwichtig tot een geheel. De liefde kan dus eenvoudigweg nooit van één kant komen. Draag te midden van deze gelijkwaardige onderlinge uitwisseling zorg voor wederkerigheid, zodat er van een werkelijke geestelijke vereniging op basis van gelijkwaardigheid sprake is. Sluit belangenconflicten daarom uit. Innerlijk dient u dan ook op alle fronten een commitment met uzelf aan te gaan en daar trouw aan te blijven. Deze kracht voert tot vervulling van het door u te verwezenlijken levensideaal. Ga dus de weg van uw hart, zonder u daarbij in een te grote passie te verliezen.

U ontwikkelt een levenslustige en vitale levenskijk. U leeft te midden van creatieve krachten en schenkt uzelf met hart en ziel vanuit zuiverheid weg. Alleen naastenliefde geldt. U deelt vanuit uw hart met de ander.

Scroll naar boven