Koning van Bekers – gevoelsweten

Koning van Bekers – gevoelsweten

Koning van Bekers – gevoelswetenU heerst over uw emoties en bent meester over uw gevoel. U hebt mensenkennis en geeft raad bij levensvragen. U richt zich op het innerlijke leven van de mens, maakt contact met hun onbewuste en bespreekt zo het leven. U bent een creatief raadsman, een personal coach die richting geeft aan levens. U gebruikt uw macht geïnspireerd door de juiste combinatie van geestkracht en gevoelens. U bent meester over de krachten van het onbewuste en weet deze op een goede manier te verwoorden. U sluit elke vorm van eigen gewin uit. U leeft eerder vanuit empathie en begrip.

U bent een diepzinnig mens, ten slotte zoekt ook u naar transcendente ervaringen, verlossing en mystieke eenwording met de oergrond van alles wat bestaat. U bent een grote geest, de intellectualiteit ondersteunt u maar is zeker geen vertrekpunt. U hebt kennis van leven en dood en bent spiritueel van aard wat zich openbaart in intuïtief weten en mediamieke gaven.

U hebt werkelijk iets aan uw medemens te geven en bent vanuit uw voortdurende bereidheid hem te helpen steeds klaar het gesprek over het wel en wee van de ander aan te gaan. U blijft altijd kalm en bent een doorleefd professional.

Scroll naar boven