Bekers 3 – innerlijke blijdschap

Bekers 3 – innerlijke blijdschap

Bekers 3 – innerlijke blijdschapAl het goede komt in drieën. Vrouwelijke energie vervult uw hart met blijheid. U beleeft zowel overvloed, perfectie en vrolijkheid, als vreugde, zorgeloosheid en dankbaarheid. In dit vreugdefeest wordt vorm gegeven aan deze drie-eenheid, het gezamenlijk verheugd zijn door de onderlinge band van de geestelijke vereniging. Op innerlijk niveau wordt het contact met een diepe vervulling intens ervaren. Het in tevredenheid op alle fronten bereiken van het innerlijke compromis hierover wordt getoond in deze feestelijkheid. Alles in u is gelijkgestemd hierover. Spirituele overvloed heerst, dat zorgt voor een heerlijke stemming van liefde en vriendschap. U bent een uitdrukking van blijmoedigheid, overwinning en vrijheid van waaruit u uw offers bij voorkeur wil leven zodat u uzelf kan verwerkelijken. U geniet met volle teugen van deze gelukkige gebeurtenis en aanmoediging vanuit het Zelf. Pas daarbij wel op niet buitensporig en overdadig te willen worden in uw verlangens.

U beseft dat uw levenswerk hoe dan ook goede resultaten gaat afwerpen. U verbindt zich daarom met veel gevoel met uw ware spirituele aard en taak. Vanuit uw ideologie leeft u vanaf nu uw leven. U bent in een feeststemming omdat u uw levensopdracht nu zo goed begrijpt en verstaat. Uw innerlijke, geestelijke werk van al die jaren gaat vruchten afwerpen, dat maakt u gelukkig. U viert dit feestje innerlijk. U voelt zoveel dankbaarheid.

Scroll naar boven